Creatieve
Product innovators

Ingenieursbureau voor Productontwikkeling & Engineering
Productontwikkeling & Engineering
06 12064984
0575-785674

Onze motivatie jouw succes!

Als technische innovators hebben wij de natuurlijke drang waarde te creëren door met passie technologische oplossingen te bieden die jouw bedrijf doet groeien. Gezamenlijk met de opdrachtgever brengen we ideeën tot leven. We helpen dagelijks bedrijven met het ontwikkelen van industriële- en consumentenproducten en deelconcepten van idee, strategie, engineering tot prototypes en implementatie. Kenmerkend is onze gedrevenheid, creativiteit en pragmatische maar methodische aanpak.

Waar kunnen we mee helpen?

engineering

tot in de details!

Productmind ondersteund bedrijven en teams ook bij het engineeren van technische concepten, systemen of machines. Aan de hand van de opgestelde systeemgrenzen modelleren we in 3d en detailleren we componenten tot productierijpe technische tekeningen. Waar nodig simuleren we optredende spanningen in onderdelen en geven we advies in materiaalkeuzes. Technische haalbaarheid, geldende normen en veiligheid stellen onze creativiteit op de proef.

Productontwikkeling

het start met een idee!

We hebben een goed idee! Dit moet anders kunnen, help ons! Of het nu gaat om een nieuw idee of er is aanleiding om een dagelijks probleem op te lossen, ProductMind wordt hier enthousiast van! Wij stellen onze creativiteit ter beschikking en werken de ideeën visueel uit tot maakbare concepten. Hierbij komen, design, materialen en techniek samen. We werken de ideeën uit die schaalbaar zijn en de aansluiting vindt op de markt. We verkorten de time-to-market door sterke samenwerking met klant, producent en uiteindelijke gebruiker. Dit doen we voor enkel stuks tot grote series.

meer informatie

Onze aanpak

Think

Welke behoefte vervuld het idee? Sluit het aan op je (bedrijfs-)visie? Is er een productmarkt-fit? Is het schaalbaar? Kortom veel vragen die we verwerken in een bussinesplan.

Design

Een creatieve periode waarin (deel-)concepten worden uitgewerkt  in 3D en waar nodig gesimuleerd. Productietechnieken en materiaalkeuzes zijn beslissend voor het design.

create

Het product wordt tastbaar en kan worden gevalideerd. Een prototype en wellicht eerst een proof-of-principle geven veel informatie voor optimalisatie. Uiteindelijk kan het product worden opgeschaald.

Waarom ons?

Kwaliteiten:

P
Innovatief
Innoveren is leren daarom zijn we altijd bezig met het zoeken naar nieuwe technieken, processen en materialen waardoor we toekomstbestendigheid bieden.
P
Techniek en commercie
We verhogen de realisatie van productideeën door het combineren van bedrijfskundig en technische knowhow.
P
Communicatie
Door persoonlijk contact, heldere afspraken en inzicht in de te nemen stappen halen we gestelde targets en leveren we de diensten naar verwachting.
P
Een stap verder
We kijken niet alleen naar de vorm en functie maar zeker ook naar de productiezijde; hoe wordt het geassembleerd en hoe wordt het geproduceerd. Modulariteit en slimme productopbouw kan veel tijdwinst opleveren door de hele keten.
P
Duurzaamheid
We geloven in toekomst bestendig creëren door o.a. gebruik te maken van hernieuwbare materialen en door integratie van functionaliteit in minder onderdelen (less-components-more-function) dit is niet alleen beter voor het milieu maar is ook gunstig voor de kostprijs.

Kernwaarden:

N
Ontwikkeling
N
Creativiteit
N
Plezier
N
Uitdaging
N
Detail

Door goed te luisteren en te observeren komen details naar boven die cruciaal zijn voor het slagen van een project. Weten waar het over gaat en gaan voor gezamenlijk succes, daarmee ben je van waarde. Super om bezig te zijn met techniek en daarmee ook nog eens mensen kunnen helpen!

Bram van der Most

Eigenaar ProductMind

Deel je IDEEËN
neem contact op