Wat is Configure to Order? ETO naar CTO

Optimalisatie

 • Twitter
 • LinkedIn

Grondlegger van configure to order

Configure-to-order (EN: Mass Cutomization) is de methode om “een gedifferentieerd product voor een specifieke klant effectief uit te stellen tot het laatst mogelijke punt in het toeleveringsnetwerk (klant-order-ontkoppel-punt ‘KOOP’)”  Een methode of ideologie die Stanley M. Davis in zijn boek “Future Perfect” in 1987 beschrijft na zijn onderzoeken aan de Business Universiteiten Harvard en Boston. Davis is na deze bestseller een autoriteit geworden  in de evolutie van de informatie economie en de impact die dit heeft op het bedrijfsleven. (bron: Future Perfect, Stan Davis, 1987)

Voorspelbaarheid

Bij een Engineer-to-order (ETO) waar telkens weer opnieuw wordt gedetailleerd is er veel energie gemoeid met het vastleggen van de specificaties. Dit geeft verkopers geen duidelijke grenzen, levert veel engineer werk op, veel data in de diverse softwarepakketten (beheer), telkens opnieuw werkvoorbereiden en de supply chain kan niet “lean” produceren. Met Configure to order (hierna CTO) worden vooraf modulaire bouwstenen gespecificeerd waarmee een “oneindig” hoeveelheid varianten van een product kunnen worden geconfigureerd. De bouwstenen (of sub-samenstellingen) geven de mogelijkheid een klantspecifiek product te ontwerpen die “bekend” zijn voor het gehele primaire proces. Dit levert naast rust en voorspelbaarheid, financieel gewin door:

 • Snelle opvolging van klantaanvragen door minder pre-engineering en prijzen bekend zijn
 • Heldere foutloze informatiestroom doordat deze vooraf gedefinieerd is
 • Geen orderengineering meer noodzakelijk is
 • Tekeningen vooraf gemodelleerd zijn (of middels de configurator)
 • Schaalvoordeel bij toeleveranciers
 • CAM-programma’s direct inzetbaar
 • Onderdelen kunnen tijdens rustige periodes in batches “anoniem” worden geproduceerd
 • De ruimte die door deze methodiek ontstaat kan worden gebruikt om de producten en processen verder te optimaliseren en nieuwe innovaties aan te boren.

Door de bouwstenen toe te passen in een modern stuk geautomatiseerd software als een product configurator, wordt er nog meer snelheid behaald. Verkopers of de klanten zelf, kunnen zo snel een product opbouwen met de modulaire bouwstenen door een vraag- antwoordspel.

Hieronder een voorbeeld van een (vereenvoudigde) graafmachine met zijn varianten en opties:

People, Process, Product

“Configure to order is een proces dat niet enkel een engineering-productie één tweetje is, maar een fundamentele bedrijfskeuze die elke afdeling veranderd.”

Bij het implementeren van CTO is het dan ook noodzakelijk dat alle betrokkenen binnen het bedrijf commitment hebben bij deze verandering en dan zeker bij het MT. Er worden modulaire bouwstenen ontwikkeld die elke afdeling en discipline vertegenwoordigd, achteraf zijn er geen consensus mogelijk. De uitvoering van de verandering start met de keuze van het product of productfamilie, dit is veelal al bekend. Vervolgens is er een onderzoek naar de functies van het product door een “Behoefte scan” waar interne en externe behoeften worden vastgelegd. We zien vaak dat een productmanager ontbreekt in een organisatie en dat kennis in het collectief geheugen aanwezig is, erg belangrijk om iedereen aan het woord te hebben gehad. Deze stap verzorgt uiteindelijk de toekomstbestendigheid van het product.  Hiermee is er de basis voor de volgende stappen; modulariseren en optimaliseren. Hier worden de nieuwe bouwstenen gedefinieerd die een eenvoudige interfacing (aansluiting naar de andere bouwstenen) hebben en inzetbaar zijn over de productfamilie heen. De twee stappen kunnen elkaar overlappen doordat tijdens het optimaliseren de interface kan veranderen. Multidisciplinaire stappen waar de waarde van het product en de productiestappen tegen het licht worden gehouden. Engineers met het vakgebied Mechanical, Manufacturing, Service, Process, Electronics en Software vertegenwoordigen het team. Het kan soms zo zijn dat een bouwsteen in eerste instantie kostentechnisch minder gunstig wordt maar dat dit door zijn multi-inzetbaarheid andere onderdelen vervangt of zo meer snelheid in de totaalassemblage met zich meebrengt. In veel gevallen is er een herontwerp nodig van onderdelen om zo ook het KOOP zover mogelijk in de organisatie te leggen (zie definitie van Stan Davis).

“Wees transparant en communiceer, zorg voor draagvlak in de gehele organisatie en daarbuiten.”

Om verder te gaan in het proces is het nodig een klankbord-orgaan te hebben die alle “lagen” van de organisatie vertegenwoordigen en het mandaat voor go-nogo kan geven. In de beginfase is er intensief overleg noodzakelijk. Communicatie is waar het om draait, zorg dat elke keuze kan worden verantwoord.

Tijdens de stappen van detailleren en implementeren worden de bouwstenen verder ontwikkeld. Parallel aan de voorgaande stappen wordt gekeken naar de inzet van de diverse software die aanwezig is en wellicht de aanschaf van een nieuwe zoals een PDM-pakket of een Product Configurator. De bouwstenen worden vervolgens uitgetekend, vastgelegd in de software-systemen (CAD, CAM, PDM, ERP, Configurator, etc.) prijzen worden aangevraagd, BOM-structuren worden aangemaakt en productiehulpmiddelen worden geproduceerd.

De laatste stap is het borgen van de kennis, hier worden werkinstructies uitgewerkt en een kennisbank aangemaakt. Uiteraard hoort bij de transformatie een borgingssysteem die wordt vertegenwoordigd door het eerder genoemde klankbord. Zij zorgen ervoor dat de bouwstenen aansluiting blijven houden met de interne en externe behoeften en dat deze het hogere doel blijven dienen; de continuïteit van haar organisatie.

 

 • Twitter
 • LinkedIn

Meer informatie?

Bovenstaande ingekorte beschrijving is een algemene maar beproefde aanpak van ProductMind. Door een Agile-aanpak kan dit proces behapbaar en overzichtelijk worden gemaakt zodat risico’s direct zichtbaar worden.

 

Need some brains? 

neem contact op

Share This