Configure to order

Reduceer Engineeringsuren en Salesuren!

Configure to order

“Zonder aandacht voor je product geen Smart Factory”

Productontwikkeling & Engineering
06 12064984
0575-785674

Neem de leiding!

Last van hoge productdiversiteit? Telkens dezelfde fouten in productie? Verspreide kennis? Veel engineeringsuren? Geen goede standaard? Geen tijd voor nieuwe ontwikkeling?

Verduurzaam je strategie en neem de leiding over je product met configure to order. Het programma met een integrale aanpak in productwaarde, voor bedrijven met een eigen fysiek-product (maakindustrie) waarin mens, proces en product efficiënt samen komen. Toekomstbestendig maken van je product gericht op productvisie, optimalisatie, automatisering en integratie. ProductMind richt zich met deze diensten op het verbeteren van marge, creëren van een helder productbeleid en meer tijd en rust in de gehele keten.

De ergernissen!

Elk bedrijf, groot, klein of groeiende, dat een eigen product maakt of in haar beheer heeft komt op een moment dat ze vast zit. Er zijn tal van kleine en grote aandachtspunten die opgelost moeten worden. Er wordt op subniveau veranderingen aangebracht maar het “vliegwiel-effect” komt er maar niet! Repeterende fouten in de productie door kopieer gedrag van engineers, verkopers die “alles” verkopen, inkoop legt te grote voorraden aan en toeleveranciers vragen de hoofdprijs. Het zijn zomaar een aantal ergernissen en allen hebben ze goede bedoelingen en willen hun steentje bijdragen.

HERKENBAAR?

E

Hoge diversiteit

E

Lage marges

E

Hoge faalkosten

E

Verspreide kennis

E

Onbekende productstandaard

E

Frustratie in de supply chain

E

Geen tijd voor vernieuwing (R&D)

E

Overschrijding van uren

Creeer weer flow!

Onze oplossing!

Als totaal programma of als losse modules inzetbaar

 

Productvisie

Waar willen we naar toe?

We brengen inzicht door een uitgebreide intervisie. Wat is de visie van je bedrijf, hoe denken je medewerkers er over, hoe zijn de producten opgebouwd en hoe wordt er omgegaan met de bestaande processen en software? We Brengen inzicht in externe perceptie door verkopen te analyseren, benchmark en marktvraag. Opzoek naar de beste product-martketfit. We stellen de productfamilie middels een roadmap in kaart. Wat doen we nog wel en ook zeker niet! Dit alles met als doel een helder beeld te krijgen van de huidige situatie om vervolgens gezamenlijk een nieuw productvisie op te stellen met haar verbeterdoelen. Helder en behapbaar!

Optimalisatie

Toekomst bestendige creatie!

Er kan op verschillende niveaus worden geoptimaliseerd. We gebruiken diverse methodieken binnen value engineering. Maakbaarheid en de impact van tolerantiebeleid zijn hier een onderdeel van. Hoe doorloopt het product de diverse processen en waar lopen ze in de gehele keten tegenaan? We stellen ook de vraag wat de echte waarde is voor klant. Waar nodig maken we een herontwerp van het product die tevens modulair is opgebouwd. Slimme interfacing en productopbouw die door het gehele primaire proces haar voordelen heeft. Kleine veranderingen kunnen grote impact hebben op kosten en doorlooptijd! We bouwen aan een nieuwe standaard klaar voor de toekomst.

Automatisering

Maak het jezelf makkelijk!

We hebben ervaring met productconfiguratoren waaronder Tacton die het mogelijk maakt om online te configureren, offertes kan maken en zelfs modellen en tekeningen kan opstellen die direct kunnen worden gebruikt voor productie. PDM, ERP, CRM, CAD, CAM een wereld vol met mogelijkheden die goed ingericht moeten worden en ook op elkaar moeten aansluiten. We onderzoeken en ondersteunen in keuzes. Wil je af van geprinte documenten denk dan eens aan MBD (model based definition). Het kan ook op kleinere schaal door slim om te gaan met CAD modellen met geïntergreerde kennis. Er is veel mogelijk  op automatisering van processen. Of zich dit altijd terugverdient, daar zullen we onze objectieve mening over geven aangezien we niet gebonden zijn aan een softwareleverancier.

 

Integratie

Zorg voor continuïteit! 

We voorzien de afdelingen en geven ze inzicht in de nieuwe standaard, digitaal of op papier. We zorgen dat de systemen worden ingericht, generieke documenten klaar staan en eventuele automatische tools optimaal werken. We ondersteunen in het opzetten van slimme hulpmiddelen (mallen) in de productie en stellen werkinstructies op. Om de kennis te borgen stellen we handboeken op en wijzen we kennis-dragers aan die de producteigenaarschap op zich nemen. We stellen de bron-data veilig.

Praktisch resultaat

We brengen product, process en people samen met bewezen tools waarmee we de marge verbeteren, een helder productbeleid creëren en zorgen voor meer tijd en rust in de gehele keten.

Het samengestelde programma geeft inzicht in productpositie intern en extern. Waar kunnen we verbeteren? Wat is de marktbehoefte? Waar zijn ergernissen? Wat is de ROI? Van daaruit wordt een productvisie opgesteld zodat er helderheid voor alle partijen ontstaat over het te behalen doel om vervolgens integraal te gaan optimaliseren op productniveau. Middels diverse methodieken binnen value engineering wordt er een “nieuwe” slimme standaard neer gezet, klaar voor de toekomst. Praktisch en visueel zonder hoogdravendheid. Is de gehele keten het eens, dan volgt een implementatiefase om het geheel te borgen. Waar nodig ondersteund door tools als een productconfigurator, PDM, automatische procedures en werkinstructies.

Onze toegevoegde waarde

Bij ProductMind combineren we de technische achtergrond met bedrijfskundige kennis. Wat gebeurt er verderop in de organisatie wanneer ik vooraan iets verander. Een structurele aanpak van inzicht naar die stip aan de horizon afgestemd op jouw bedrijf. Ook weten we dat je met je bedrijf niet zit te wachten op lange trajecten, dus maken we het inzichtelijk en maken we kleine stappen die resultaat geven. Dit zorgt voor enthousiasme, een andere mentaliteit en een “vliegwiel-effect” door de hele organisatie. Om nóg sneller resultaat te bieden kunnen we de totaal ontzorger zijn doordat we een sterk netwerk van partners hebben, van CAM-techneuten tot Lean-consultants. Wanneer we resultaten met cijfers zichtbaar moeten maken doen we dat, maar we brengen ook zeker de minder kwantificeerbare aspecten aan het licht. Denk maar eens aan verhoging van werkplezier, rust en ruimte voor creativiteit! 

Neem vrijblijvend contact met ons op via 0575-785674 of gebruik ons contactformulier!

 

Technisch en bedrijfskundig

Kennis van moderne tools

Intensieve samenwerking

Focus op duurzaam resultaat

Eerlijk en oprecht

Rust in je business? 

neem contact op

Share This