Onze aanpak

Productontwikkeling & Engineering
06 12064984
0575-785674

Flexibel en praktisch!

We willen flexibel zijn en leveren daarom verschillende maatwerk oplossingen voor een totale productrealisatie, losse diensten of we stappen later in het proces in. Na iedere fase wordt er gevalideerd en vragen we om een go/no-go.

Hieronder staat het volledige proces van het ontwikkelen van een productinnovatie beschreven.

Think… 

01 - Ideefase

Als er nog geen idee is; welke behoefte moet er worden vervuld. Vanuit welke motivatie is dit ontstaan? Welk probleem lost het nieuw te ontwikkelen product op en wat zijn de uitdagingen? Mogelijk wordt er veld-research gedaan en worden er interviews met potentiële gebruikers gehouden. Graag horen we ook de Why en willen weten met welke missie je dit idee volbrengt. In deze fase willen we een volledig beeld krijgen en stellen we veel vragen. Samen kijken we of er, als dit nog niet is gedaan, aansluiting is op de markt en of het idee levensvatbaar en schaalbaar is. Ook stellen we vanuit een analyse het Pakket van Eisen en Wensen op. Belangrijk is om alvast te kijken naar geldende normen en richtlijnen. We geven goed onderbouwde feedback ook als we zien dat het idee geen toekomst kan hebben.

02 - Planfase

Vanuit de ideefase, maken we een strategisch plan in de vorm van een businesscase. Wanneer gewenst denken we mee in het marketingvraagstuk. We stellen vast welke disciplines er nodig zijn en wie de stakeholders. Indien gewenst wordt er een grove kostenraming gemaakt en verwerkt in het plan met een verwachte ROI (return-of-investment). In het plan staat tevens de totale planning met hierin helder de deel-opleveringen.

Design… 

03 - Conceptfase

Het gedegen vooronderzoek en de strategie vormen de input voor een creatieve sessie in de vorm van brainstormen. Vanuit de functie gedachte worden deel-concepten uitgewerkt en samengevoegd tot best-fit concepten. Met het Pakket van Eisen, praktische inslag en onze expertise stellen we gezamenlijk met  jou het beste concept op. We presenteren dit in een design review aan de stakeholders.
Om gevoel te krijgen bij het concept kan er een Proof-of-Principle (een werkend model) worden uitgewerkt. Dit levert in veel gevallen veel inzichten en de technische haalbaarheid.

04 - Detailfase

Dit is een echte engineeringsaangelegenheid waar we naast vormgeving ook diverse (constructie-) berekeningen uitvoeren. De grove 3D CAD-modellen uit de conceptfase worden uitgedetailleerd evenals de 2D werktekeningen. Er wordt in deze fase nagedacht over productiemethodes al dan niet in samenspraak met toeleveranciers. Het concept krijgt zijn vorm, massa en de juiste materialen. Op basis van deze gegevens kan er een eerste kostprijs worden uitgewerkt.

Create… 

05 - Creatiefase

Na een validatie ronde kan er worden gebouwd aan een eerste prototype. Een praktische en tastbare fase. Het werkende prototype moet de belevenis van het product tot zijn recht komen en zal dan ook met eindgebruikers worden getest. Uiteraard worden opmerkingen en verbeteringen nauwkeurig vastgelegd en aangepast in het digitale model. Geheel afhankelijk van het product en de strategie worden er meerdere proeven en tests gedaan.

06 - Implementatie

De 3d-modellen en 2d-werktekeningen worden afgerond en de stuklijsten worden opgezet. De leveranciers die eerder al zijn betrokken, krijgen de laatste revisiestand en kunnen een 0-serie produceren. Indien gewenst helpen we met de opstart en het beoordelen van de eerste producten. Veelal werken we ook de beeldende marketing uit en denken we mee in het communicatietraject.

Laten we innoveren    contact ons

Diensten

Engineering
Productontwikkeling
Concept & creatie
Projectondersteuning
Tekenwerkzaamheden
Industrieel design

Contact

de Steege 44
7251 CN Vorden

t: 0575-785674
info@productmind.nl

KvK: 71891072
BTW: NL 129002859 B01

Algemene Voorwaarden
Privacy Statement

Share This