Productoptimalisatie

Verlaag productkosten!

Productoptimalisatie

Weten wat de klant écht wil, levert meer verkopen!

Productontwikkeling & Engineering
06 12064984
0575-785674

Toekomstbestendige creatie!

Productoptimalisatie of Value engineering is een integrale aanpak dat verder gaat dan snijden in de kosten van het product. Het is een samenspel tussen diverse disciplines van sales, engineering, fabricage tot service die gezamenlijk op zoek gaan naar de waarde voor hun klant. Meer dan ooit is de concurrentie hoog, de vraag om snelle levering een feit en ontwikkelen de technieken zich snel. Verduurzaam je positie ga voor een toekomstbestendig product, ga voor productoptimalisatie! 

Waarom Productoptimalisatie?

 

HOGE PRODUCT(IE) KOSTEN

Wanneer de marges dunner worden om welke reden dan ook is het goed te kijken naar de kosten die je product met zich mee brengt. Hoe een productontwerp, door o.a. engineering, is opgebouwd bepaald mede de route in het productieproces, de make-buy beslissing en de wijze van fabriceren. Een goede reden voor productoptimalisatie.

GEEN AANSLUITING OP DE MARKT

Wanneer de verkopen teruglopen kan dat betekenen dat je product de aansluiting tot de markt mist. Klanten vragen wellicht om hele andere opties binnen je productgamma, geleid door nieuwe software ontwikkelingen of verandering in normen en richtlijnen waar zij mee te maken heeft. 

NIEUW PRODUCT OF SCALE-UP

Er is een nieuw product ontwikkeld er is er zit veel potentie in, maar de kosten zijn nog te hoog. Tijdens het ontwikkelen van een product gaat het veelal eerst om de functionaliteit, in korte tijd wordt er een concept uitgewerkt waar maakbaarheid ondergeschikt is geweest.

VEROUDERD PRODUCT

Producten die 10 jaar of ouder zijn, zijn gebaseerd op conventionele productietechnieken, materialen en ontwerptechnieken. In 10 jaar is er veel veranderd wanneer we bijvoorbeeld kijken naar 3d printen in zowel kunststof als staal. Ook zijn productiemachines intelligenter en veelal voorzien van robotarmen, handige tools en slimme software. Tijd voor een update!

NIEUWE BUSINESS STRATEGIE (SERVITIZATION)

Een business dat meer gericht is op bijvoorbeeld servitization vraagt om een andere aanpak van het product. De slimme interfaces die eerder waren gericht op een optimale productie zijn voor service en onderhoud soms een doorn in het oog. Hoe moet ik nu bij een lager of afdichting komen die zijn levensduur heeft bereikt? De keuze voor het gebruik van materialen en componenten met een lange(re) levensduur vragen om een ander ontwerp.

Creeer waarde!

Praktisch resultaat

E

40% kostenreductie mogelijk

E

Doorlooptijd reduceren

E

Kwaliteit verhogen

E

Maximale standaard

E

Product-martkfit

E

Modulariteit

E

Aansluiting op Supply chain (lean-product)

Onze aanpak

 

Stap 1 Intervisie - "Gezamenlijk succes"

ProductMind gaat voor het gezamenlijk succes en of de optimalisatie nu op mono-niveau of voor een totale productfamilie is we stellen een aantal belangrijke vragen om dit succes te bereiken. Wat verwacht je te bereiken met de optimalisatie? Meer output, minder kosten, kortere doorlooptijd, heldere standaard, betere aansluiting op de marktvraag (klantwaarde), kwaliteitsverbetering. Met welke tools (software) wordt er gewerkt en gaat er bijvoorbeeld een productconfigurator komen. Hiernaast horen we o.a. ook welke visie het bedrijf heeft en welk productbeleid, hoe is de relatie met leveranciers, waar worden de make or buy beslissingen genomen en hoe wordt er omgegaan met service? Deze vragen zijn cruciaal voor de strategie van de aanpak voor productoptimalisatie.

Stap 2 Doelstelling - "Goede synergie voor maximaal resultaat"

Na een inventarisatieronde zetten we een heldere doelstelling neer en stellen we een plan van aanpak op. Uiteraard stellen we de investering tegenover de verwachte opbrengsten (ROI). We vragen alle betrokkenen of zij zich comfortabel voelen in het nieuwe project. De betrokkenen vormen het optimalisatie-team en zijn belangrijke vertegenwoordigers van de afdelingen, zij dienen slim te worden gekozen. Het is immers een integrale aanpak. Goede synergie is het halve werk.

Stap 3 Uitvoering - "Terug naar de bron, waarde voor de klant"

Afhankelijk van het plan richten we ons op de value-engineering van het product. In een kleine groep van mensen, intern en extern, met productkennis wordt het product (of module) geanalyseerd. Er wordt een waarde-analyse gedaan. Gekeken wordt naar de verkopen en de aansluiting tot de markt (functie – kosten). We gaan terug naar de basis, wat wil de klant uiteindelijk en welke functie moet het product vervullen. Door out-of-the-box te denken en niet gelijk oplossingsgericht, ontstaan veelal goede alternatieven die goedkoper kunnen zijn. Een vervolgstap richt zich op het voorkomen van het aantal onderdelen, elk onderdeel heeft zijn productiestappen, moet worden onderhouden en is een extra risico. Het reduceren van onderdelen en bewerkingsstappen door integratie is een belangrijk aspect binnen value engineering en heet DFMA (Design for Manufacturing and Assembly).
Slim omgaan met de modulaire architectuur ofwel het plaatsen van de interfaces tussen de diverse componenten, kan veel tijd en geld worden bespaard op zowel de assemblagetijd alsook op servicebaarheid. Een ander aspect waar weinig naar wordt gekeken is het gebruik van toleranties, hier speelt vaak dat deze worden overgenomen van oude tekeningen. Een echte doodzonde voor de kostprijs wanneer de toepassing dit helemaal niet nodig heeft. Wanneer hier kritisch naar wordt gekeken lossen problemen in maakbaarheid zich opeens op!

Stap 4 Borgen - "Een nieuwe standaard"

De laatste stap is het inbedden van het nieuwe ontwerp of standaard. De systemen (PDM, ERP) worden ingericht en eventuele instructies voor fabricage en montage worden aangemaakt. De toeleveranciers worden voorzien van de laatste informatie en de prijzen worden geupdate.

Onze toegevoegde waarde

ProductMind weet kennis en kunde op het gebied van productontwerp te combineren met de die van bedrijfsprocessen waardoor we de pijnpunten bloot weten te leggen die voor duurzaam en efficiënt product zorgen. We zijn de partner die verder denkt dan de gebaande paden en houden een “spiegel” voor je business en haar waarde voor de klant. Door het overbrengen van onze enthousiasme en door onze pragmatische insteek weten we de medewerkers aan ons te binden. We gaan voor een gezamenlijk doel dat verder gaat dan het verlagen van de kosten alleen.

ProductMind kan de coördinator zijn tijdens het project maar het is ook mogelijk dat we een herontwerp volledig of deels uitwerken. We werken modellen uit in 3d en 2d (als er niet gewerkt wordt met MBD). Ook kunnen we de constructieberekening op ons nemen en het ontwerp zo efficiënt mogelijk ontwikkelen.

 Neem vrijblijvend contact met ons op via 0575-785674 of gebruik ons contactformulier!

 

Technisch en bedrijfskundig

Kennis van moderne tools

Intensieve samenwerking

Focus op duurzaam resultaat

Eerlijk en oprecht

Ga voor het optimum! 

neem contact op

Share This